CHOV MÄSOVÉHO SIMENTÁLU

Predaj jalovíc

V roku 2012 sa nám podarilo realizovať 24 ks. jalovíc u chovateľov v ČR , ktoré boli narodené v období 10.mes. 2011 až 4.mes . 2012. Realizované boli 1.mesiac po odstave , kedy už bol u nich zvládnutý stres z odstavu.( čo je pre kupujúceho výhodnejšie ). Nakoľko tohto roku sa priblížime k chovateľskému cieľu mať cca. 200 ks. základneho stáda , ponúkame na predaj chovné jalovice narodené od 10.mes. 2012 až 4.mes. 2013. Jalovice budú mať všetky požadované zdravotné skúšky, POP (potvrdenie o pôvode ) s DNA typom. V prípade záujmu o kúpu sa prihláste vopred.

AKTUALIZOVANÉ (16.1.2014)

Jalovice narodené r. 2012/2013 v počte 30 Ks boli odpredané chovateľovi v ČR.