CHOV MÄSOVÉHO SIMENTÁLU

O nás

 

Plemeno mäsový simentál

Za počiatok chovu simentálskeho dobytka je považovaný chov rašelinového dobytka vo Švajčiarsku na začiatku 5.storočia n.l., ktorý bol prekrížený praturom. Prvé písomné informácie o dobytku chovanom vo Švajčiarsku (oblasti Simmental, Saanen a Emmental) sú z 18.storočia. Odtiaľto bol za vysoké ceny vyvažaný do zahraničia, pričom len v 19.storočí predstavoval tento vývoz 100 tisíc ks. za rok. Šlachtitelská práca u tohoto plemena bola zo začiatku zameraná na kombinovanú úžitkovosť, ale s rozvojom mäsových plemien v druhej polovici 20.storočia sa vďaka veľkému telesnému rámcu a výbornej mäsovej úžitkovosti začal presadzovať ako mäsové plemeno. V súčastnosti sa chová v Severnej a Južnej Amerike, Afrike, Austrálii, Novom Zélande a Európe.

Veľkosť tela je väčšieho telesného rámca, sfarbenie je červeno strakaté, červeno plášťové, odtieň farby je od žemlovej až po tmavo červenú, hlava je biela, pričom červené sfarbenie na lícach a v okolí očí nie je vadou. Požadovaná hmotnosť kráv po 3.otelení je 700 kg a dospelých býkov 1100 kg. Simentál sa radí k rannným plemenám, vek pri prvom otelení sa pohybuje v závislosti od úrovne chovu a termínu telenia od 23 do 29 mesiacov.Okrem veľmi dobrého osvalenia a jatočnej výťažnosti sa plemeno vyznačuje chovateľskou nenáročnosťou, prispôbovisťou k drstným podmienkam.

MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o Skalica

Spoločnosť MOVIS-AGRO AK, spol. s r.o., Skalica v súčastnosti obhospodaruje 771 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je 685 ha ornej pôdy. Podiel krmovín z celkovej výmery je 37,7 %. Okrem chovu mäsového simentála sa spoločnosť zaoberá chovom brojlerových kurčiat v 11 halách počas 6 turnusov celkom 805 tis.ks kurčiat. Pre rekreačné a záujmové účely sa chovajú teplokrvné kone plemena haflinger a slovenský teplokrvník.

Chov Mäsového simentálu

Chované čistokrvné plemeno mäsový simentál bezrohý, pochádza z americkej genetiky a bolo pôvodne privezené do podniku Ag Management Vrádište formou embrií v roku 1993-94. Movis-Agro AK, s.r.o Skalica základné stádo a ml.dobytok zakúpila v roku 2005. Okrem základných požiadaviek pre chov dobytka je chov v kontrole užitkovosti ŠPU-SRa od roku 2011 aj v kontrole užitkovosti ČR. Spoločnoť je od roku 2006 riadnym členom Zväzu chovateľov Mäsoveho dobytka SR, taktiež od tohoto roku záujmovým členom Českého zväzu a členom Českého klubu chovateľov mäsového simentála. Realizuje sa veľmi úzka spolupráca s podnikom JIHOČESKÝ CHOVATEL a. s ČESKÉ BUDĚJOVICE, podnikom plemenárskych služieb Insemas Zvolen ako i pôvodným majiteľom ROD,a.s. Skalica.

Chov do roku 2007 bol v rámci plemenitby zameraný na kríženie v rámci linií dovezených z USA prirodzenou plemenitbou býkou z vlastného chovu. V súčastnosti pôsobia v prirodzenej plemenitbe 3 ks býkov Movis Sixtín ( syn po New Fredi ) , Rous Vodňanský (nákup v ČR od pána Kolára kombinácia dánskej a americkej genetiky),Vingegárd Edison HP (dovezený z Dánska,kombinácia anglickej , dánskej a kanadskej genetiky). V roku 2007 v spolupráci so spoločnosťou Genoservis bola úspešne započatá inseminácia býkmi dánskej genetiky. Tým, že sa používali býci bezrohý bol zachovaný zámer chovu na bezrohosť a súčasne bolo zvýšené osvalenie. Boli použité dávky Ostervang Thor, Skovli Un Poco, Hedetoft Vito, ktoré veľmi dobre naviazali na pôvodnú americkú genetiku.

Pre zachovanie vynikajúcej povodnej genetiky USA boli v roku 2008 v spolupráci so spoločnosťou Insemas dovezené inseminačné dávky z Ameriky Fgaf Zegna 230R, Bar 5 P Sa Evolution 418 S. Prvý z býkov sa výborne osvedčil na jalovice, kde pri prvom pripúšťaní vo veku 15-16 mesiacov nie sú problémy pri telení. Druhý býk sa používa na kravy za účelom zvýšenia mliekovosti a zmäsilosti potomstva. Taktiež sú bezrohý.
V roku 2011 sme v spolupráci so spoločnosťou  Jihočeský CHovateľ doviezli ďalšie inseminačné dávky z Velkej Británie ( Corskie Radium , Dirnanean Typhon ) , Dánska (Vingegaard Colombus PP , Vingegaard Crasus P ) a z Nemecka ( Steinadler PP ) . V sezóne telenia  jeseň r. 2011 až  jar  r. 2012 očakávame po nich potomstvo .
Bezrohosť vybraných matiek býkov sme sa rozhodli potvrdiť genetickými testami v zahraničí. To má význam pre potencialných kupcov býkov do prirodzenej plemenitby, takýto býci použitý na rohaté kravy zabezpečia bezrohé potomstvo.

Spoločnosť v roku 2009 nakúpila 22 jalovíc z Polfinu Drnovice, ktoré sú kombináciou kanadskej genetiky na materskom základe a dánskej genetiky v pozícii otcov. Na jeseň roku 2009 zakúpila ďalších 24 jalovíc rovnakého pôvodu zo špičkových chovov v ČR od pána Kolára a z chovu Agrochyt Mohelno. Nakoľko dovezené zvieratá predstavujú vynikajúcu kombináciu americkej a dánskej genetiky sú prísľubom pre druhý smer šlachtenia chovu.

Zámer spoločnosti je produkcia špičkových plemenných zvierat , ktoré sú bezrohé zabezpečujúce okrem vysokých prírastkov aj vynikajúce materské vlastnosti.
Chov má od roku 2007 štatút Šlachtiteľského Chovu a v roku 2008 chovu prostého IBR. Plemenné býky testujeme v odchovni plemenných býkov Osíčko , a v súčastnosti máme 25 ks pred bonitáciou. Sú to býci po otcoch Osterveng Thor, Hedetoft Vito, , Fgaf Zegna, New Fredy, Lykke Dixie , Rous Vodňanský a po bonitácii vo februári budú na predaj.

. Zámer spoločnosti je mať 200 ks základné stádo. Po dosiahnutí ciela sa okrem plemenných býkov produkcia rozšíri o produkciu plemenných jalovíc resp.vysokoteľných jalovíc. Aktuálne po skončení telenia na jar 2012 dosiahneme stav kráv 145 ks. V sezóne 2012 / 2013 predpokladáme zaradiť do kráv 35 ks otelenych jalovíc.

Pre potencialných kupcov plemenných zvierat naša spolupráca nekončí predajom, ale v prípade záujmu aj ďalším poradenstvom a spoluprácou za účelom rozšírenia chovu mäsového simentálu na Slovensku.