CHOV MÄSOVÉHO SIMENTÁLU

Ocenenia

10. medzinárodného veterinárneho veletrhu v Brne - výstavisku - 2010

Dňa 21. – 25.3.2010 sme sa úspešne zúčastnili 10. medzinárodného veterinárneho veletrhu v Brne-výstavisku ,v súťažnej kategorii jalovice vo veku 12 – 24 mesiacov.(nar.1.10.2008-30.9.2009). Naše tri jalovice sa umiestnili na prvých troch miestach, s tým že cenu absolútneho víťaza ,,Národní vítez“ získala jalovica z chovu p.Chytky(ČR , z tochto chovu sme nakúpili 11 ks jalovíc).

6. ročník súťaže o najlepšieho chovateľa - Naj naše pole, slovenský chov - 2009

Dňa 27.5.2009 sme sa zúčastnili na slávnostnom vyhlásení výsledkov sútaže Naj naše pole,slovenský chov. Za rok 2009 sme sa umiestnili na druhom mieste v kategórii chovu dojčiacich kráv.

7. ročník súťaže o najlepšieho chovateľa - Naj naše pole, slovenský chov - 2010

Dňa 9. júna 2011 sme sa zúčastnili , v priestoroch kaštiela Cháteau Béla , slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Naj Naše pole, slovenský chov. Za rok 2010 sme sa umiestnili na prvom mieste v kategórii chovu dojčiacich kráv.

8. ročník súťaže o najlepšieho chovateľa - Naj naše pole, slovenský chov -2011

Dňa 31. 5 . 2012 sme sa úspešne zúčastnili 8. ročníka Naj Naše pole, slovenský chov v priestoroch kaštiela v Oponiciach Chateau Appony . Za rok 2012 sme sa umiestnili na druhom mieste v kateórii dojčiacich kráv.

7. národná výstava hospodárskych zvierat AGROKOMPLEX - 2012

23 – 26. 8. 2012 sme sa zúčastnili Agrokomplex v Nitre (7.národná výstava HD) v kategórii
zástavový dobytok vo veku 6-8 mesiacov. Za kolekciu troch zástavových býkov sme získali 1. miesto.