CHOV MÄSOVÉHO SIMENTÁLU
Movis – AGRO,
AK, spol s.r.o., Skalica

MOVIS-AGRO

Spoločnosť MOVIS-AGRO AK, spol. s r.o., Skalica v súčastnosti obhospodaruje 771 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je 685 ha ornej pôdy. Podiel krmovín z celkovej výmery je 37,7 %. Okrem chovu mäsového simentála sa spoločnosť zaoberá chovom brojlerových kurčiat v 11 halách počas 6 turnusov celkom 805 tis.ks kurčiat. Pre rekreačné a záujmové účely sa chovajú teplokrvné kone plemena haflinger a slovenský teplokrvník.

Kontaktujte nás

MOVIS-AGRO,AK, spol. s r.o

Horská cesta 1804/9
909 01 Skalica

tel.: +421 915 984 302

e-mail: l.bencurikova@movis-agro.sk